Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Disclaimer

Disclaimer

Iedere gebruiker, die de websites van het Nationaal MS Fonds gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Het Nationaal MS Fonds behoudt zich het recht voor om een gebruiker de diensten van het Nationaal MS Fonds te weigeren of te ontnemen. Het Nationaal MS Fonds besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar websites. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de websites van het Nationaal MS Fonds, als de aan deze websites gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Onderwerpen:

 • Aansprakelijkheid
 • Persoonsgegevens
 • Verwijzingen van het Nationaal MS Fonds
 • Verwijzingen/Koppelingen van het Nationaal MS Fonds
 • Gebruikersforums
 • Auteursrecht
 • E-mail

Aansprakelijkheid

Het Nationaal MS Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Het Nationaal MS Fonds aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Persoonsgegevens

Het Nationaal MS Fonds legt uw gegevens vast. Zo kunnen we u informeren over voor u interessante ontwikkelingen van het Nationaal MS Fonds en verwante activiteiten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Het Nationaal MS Fonds is gehouden aan de privacy wetgeving. Indien u bezwaar hebt tegen de registratie van uw gegevens, kunt u dit aangeven via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Verwijzingen van het Nationaal MS Fonds

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie en gemak van de bezoekers van de Nationaal MS Fonds websites. Het Nationaal MS Fonds geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Verwijzingen/Koppelingen naar het Nationaal MS Fonds

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de sites van het Nationaal MS Fonds, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

 • • Een site mag niet de schijn wekken dat het Nationaal MS Fonds de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
 • • De site van het Nationaal MS Fonds mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames).
 • • Een site mag een link naar het Nationaal MS Fonds maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
 • • Een site mag op geen enkele manier het Nationaal MS Fonds logo gebruiken.
 • • Een site mag niet onjuiste informatie over het Nationaal MS Fonds en haar producten en diensten geven.
 • • Een site mag niet inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

 

Gebruikersfora

Het Nationaal MS Fonds heeft het recht, maar niet de verplichting om alle plaatsen op haar websites te controleren en na te gaan wanneer gebruikers onderling communiceren via forums. Het Nationaal MS Fonds is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke communicatie, ook wanneer deze vallen onder auteursrechten, privacyregelgeving of anderszins. Het Nationaal MS Fonds kan ten aller tijde naar eigen inzicht, berichten te verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Auteursrecht

Het Nationaal MS Fonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Het Nationaal MS Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voorzover het Nationaal MS Fonds beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft het Nationaal MS Fonds deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De Nationaal MS Fonds websites, alsmede de websites naar welke middels de Nationaal MS Fonds websites worden verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

E-mails verzonden door het Nationaal MS Fonds

De inhoud van E-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. Het Nationaal MS Fonds staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Indien u dit bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit uw bestanden.

* Huidige Nationaal MS Fonds Websites (d.d. 2015)

oud.nationaalmsfonds.nl
www.msyoung.nl
www.mscollecte.nl
www.msmotion.nl
 

Nationaal MS Fonds, 2015

Meer online

Volg ons op