Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Onderzoek » Onderzoeken MS Fonds » Can Do Onderzoek

Can Do onderzoek

Met het Can Do behandelprogramma zijn we in 2013 een nieuwe onderzoeksfase ingegaan met een gerandomiseerde controlegroep. Dit is belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksresultaten van de eerste fase zijn afgerond en bekend.

Onderzoeksresultaten Can Do Behandelprogramma (CDB)

CDB heeft duidelijk invloed op angst, depressie, autonomie en zelfstandigheid
 

altBij mensen met MS kunnen beperkingen leiden tot een verminderde zelfredzaamheid. Hierdoor kan ook het gevoel van zelfstandigheid (autonomie) in het gedrang komen. Zelfstandigheid heeft een positieve invloed op lichamelijke activiteit en psychisch welbevinden. Een verlies aan autonomie kan daardoor de kwaliteit van leven verminderen. De studie naar mogelijke effecten van de CAN DO Behandeling (CDB) laat zien dat CDB de autonomie en de kwaliteit van leven bij mensen met MS kan verbeteren.

CDB is een patiënt-georiënteerde training die in Nederland wordt uitgevoerd. De deelnemers worden ondersteund door een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater, psychiatrisch verpleegkundige, MS-verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, yogaleraar, neuroloog en ervaringsdeskundige. In drie dagen zoeken ze naar hun eigen mogelijkheden en gaan daar concreet mee aan het werk, waardoor alle potenties optimaal benut worden.
 
Aan het CDB onderzoek namen 50 mensen met MS en hun partners deel. Zij hebben aan 1 van de 5 CDB weekenden deelgenomen. Zowel vóór als 1, 3 en 6 maanden na de CDT vulden zij vragenlijsten in om veranderingen in autonomie, zelfvertrouwen, angst, depressieve gevoelens en kwaliteit van leven vast te kunnen stellen.
 
CDB geeft duidelijke resultaten op zowel korte als lange termijn. Op korte termijn (1 maand na CDB) is er al een afname van angst en depressieve gevoelens te zien. Op middellange termijn (3 maanden na CDB) zien we verbeteringen op het gebied van autonomie en op langere termijn (6 maanden na CDB) dat mensen er meer vertrouwen in hebben om zelf controle te kunnen uitoefenen. Bij mensen met Relapsing Remitting MS is dit vertrouwen na 6 maanden toegenomen met gemiddeld 25%. Ook na 6 maanden zijn de angst en depressieve gevoelens nog steeds minder dan voor de CDB. De omvang van de veranderingen wijzen er op dat deze voor mensen met MS goed merkbaar zijn in het dagelijks leven. Deze gunstige veranderingen treden vooral op bij mensen met lichte tot matige beperkingen en met een Relapsing Remitting beloop.
 
Het CDB programma is ontwikkeld door het Nationaal MS Fonds (Rotterdam) en psychiatrisch centrum PsyToBe (Rotterdam). Het CDB onderzoek is uitgevoerd door het MS4 Research Institute (Nijmegen). Begin 2013 is een gerandomiseerde gecontroleerde studie gestart om meer over de effecten van CDB aan de weet te komen.

Meer online

Volg ons op