Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Over MS » Symptomen » Gezichtsvermogen

Gezichtsvermogen

alt

In feite is geen enkel oogprobleem typisch voor MS: de bij MS optredende oogproblemen zie je ook bij andere neurologische ziekten. Het meest voorkomend bij MS is wazig zien met één oog of dubbelzien. Het wazig zien is meestal het gevolg van een ontsteking van de oogzenuw die de prikkels voortgeleidt van het netvlies naar de hersenen.


Neuritis optica/ retrobulbaris

Neuritis retrobulbaris is Latijn voor oogzenuwontsteking; het verlies van het centraal gezichtsvermogen met behoud van het perifeer gezichtsvermogen. Bij de patiënt doet zich dat voor in de vorm van een zwarte vlek, die ervoor zorgt dat het voorwerp waarnaar men kijkt niet duidelijk waargenomen wordt. De neuritis kan ook worden aangevoeld als de indruk die men heeft als men door een vuil venster kijkt. Meestal wordt één enkel oog aangetast maar soms hebben beide ogen te lijden onder de neuritis. Het komt meestal bruusk en onverwachts tot uiting. Vaak gaat het gepaard met pijn bij het bewegen van de ogen. Na enkele weken komt er een spontaan herstel, soms algeheel, soms gedeeltelijk. Bij ongeveer 60% van de patiënten begint MS met deze aandoening. Bij velen blijft het vervolgens bij deze geïsoleerde opflakkering, en doen zich later geen neurologische verschijnselen meer voor.

Als een neuritis retrobulbaris wordt geconstateerd terwijl men niet bekend is met MS en er ook geen andere neurologische verschijnselen zijn, betekent dit niet vanzelfsprekend dat men ook MS krijgt. Ondanks dat er een sterke relatie bestaat tussen het optreden van een oogzenuwontsteking en het later ontstaan van MS.

Symptoommedicatie

Ondanks dat voor verreweg de meeste oogzenuwontstekingen geldt dat het spontaan weer hersteld na een aantal weken, kan men dit proces iets versnellen door extra vitamine-B complex in te nemen.


Meer online

Volg ons op